Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 65-2019
(11)  Utility Model Number  8843 
(21)  Application Number  65-2019 
(22)  Application Date  21.05.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.09.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.04.2020 
(45)  Publication of Registration Date  03.09.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  13.07.2020 
(51)  International Patent Classification  A47B 96/20  E06B 3/72   
(54)  Title  Výplň na dvere rámovej konštrukcie 
(57)  Abstract  Výplň (1) je uchytená v ráme (3) dverí, je vytvorená ako magnetická a na nej je prítlakom uchytená odnímateľná fólia (2) s feromagnetickými vlastnosťami. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Geschwandtner Vladimír; Dolná ulica 1050/65, Zohor 
(72)  Inventor(s)  Geschwandtner Vladimír; Dolná ulica 1050/65, Zohor 
(74)  Attorney(s)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  21.05.2023 
   Utility Model Validity maximum until  21.05.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2020 4/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2020 9/2020 FG2K
 
PUV 65-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.05.2019 17,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.05.2019 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 65-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 21.05.2019 Type Delivered
Obrázok k anotácii 21.05.2019 Type Delivered
Opis 21.05.2019 Type Delivered
Plná moc 21.05.2019 Type Delivered
Výkresy 21.05.2019 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.05.2019 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.05.2019 Type Payment
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.05.2019 Type Delivered
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.06.2019 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 06.06.2019 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.07.2019 Type Delivered
Opis 22.07.2019 Type Delivered
Sprievodný list 22.07.2019 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 20.11.2019 Type Delivered
Opis 20.11.2019 Type Delivered
Sprievodný list 20.11.2019 Type Delivered
Výkresy 20.11.2019 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 21.01.2020 Type Delivered
Sprievodný list 21.01.2020 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.01.2020 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 07.02.2020 Type Internal Letter
rešeršná správa 07.02.2020 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 07.02.2020 Type Sent document
výsledok rešerše 07.02.2020 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.07.2020 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 07.07.2020 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.08.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 23.11.2022 Type Sent document
PUV 65-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku