Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 65-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  65-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 96/20   
(54)  Názov  Výplň na dvere rámovej konštrukcie 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Geschwandtner Vladimír; Landauova 24, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Geschwandtner Vladimír; Landauova 24, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 65-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 65-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.05.2019 Typ Doručené
1a Opis 21.05.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.05.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 21.05.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 21.05.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 21.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.05.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.05.2019 Typ Platba
4 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.06.2019 Typ Platba
5 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 31.05.2019 Typ Doručené
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 06.06.2019 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 22.07.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 22.07.2019 Typ Doručené
8b Opis 22.07.2019 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
PUV 65-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku