Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 63-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  63-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.05.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47G 25/40  A47G 25/00   
(54)  Názov  Skladací vešiak pre oblečenie 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kupčák Pavol, Ing.; Gaštanová 14, 010 07 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kupčák Pavol, Ing.; Gaštanová 14, 010 07 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  30-2012 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 63-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 63-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.05.2021 Typ Doručené
1b Anotácia 12.05.2021 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 12.05.2021 Typ Doručené
1d Opis 12.05.2021 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 12.05.2021 Typ Doručené
1f Výkresy 12.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.05.2021 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 13.05.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 01.06.2021 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 07.06.2021 Typ Doručené
5a Oznámenie k poplatkom 07.06.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume - odbočenie 10.06.2021 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o priznaní práva prednosti - § 35 11.10.2021 Typ Odoslané
PUV 63-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku