Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 60-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  60-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Platforma OKAML (súčasť riešenia DS AML BC) s postupmi na sofistikovanú kontrolu KYC – Know Your Customer na základe špecifických postupov pri zisťovaní relevantných informácií. 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Digital Systems a.s.; Údernícka 9, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Marko Richard, Ing., PhD.; Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava-Ružinov; SK;
Droba Pavol, Mgr; Žltá 2A, 851 07 Bratislava-Petržalka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 60-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 60-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.05.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 05.05.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 05.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.05.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 14.05.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.05.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume vecné chyby 01.06.2021 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zamietnutí 02.09.2021 Typ Odoslané
PUV 60-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku