Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 59-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  59-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 20/00   
(54)  Názov  Automatické zariadenie na ťažbu kryptomien s grafickým zobrazením 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Swiss Techpark AG; Aegeristrasse 5, 6300 Zug; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bilousov Vadym; Drotárska cesta 7757/64, 811 04 Bratislava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  WISE3 s. r. o.; Panenská 23, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 59-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 59-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.04.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.04.2020 Typ Doručené
1b Opis 17.04.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 17.04.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 17.04.2020 Typ Doručené
1e Osvedčovacia doložka 17.04.2020 Typ Doručené
1f Plná moc 17.04.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.04.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.05.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.05.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.05.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 12.05.2020 Typ Doručené
5b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 12.05.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume vecné chyby 20.05.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 27.07.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 27.07.2020 Typ Doručené
8 správa o prieskume vecné chyby 21.08.2020 Typ Odoslané
9 záznam z rokovania 21.10.2020 Typ Interné listy
10 Odpoveď na správu úradu 22.12.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 22.12.2020 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise zmeny 08.01.2021 Typ Odoslané
12 správa o prieskume vecné chyby 12.01.2021 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zamietnutí 06.04.2021 Typ Odoslané
PUV 59-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.01.2021 WISE3 s. r. o. Nechala & Co. s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku