Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 58-2021
(11)  Utility Model Number  9408 
(21)  Application Number  58-2021 
(22)  Application Date  05.05.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  20.12.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  11.08.2021 
(45)  Publication of Registration Date  20.12.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  02.12.2021 
(51)  International Patent Classification  G01B 11/02   
(54)  Title  Spôsob vyhodnotenia hrany dielika lineárneho meradla s čiarkovým kódom na komparátore 
(57)  Abstract  Spôsob na vyhodnotenie hrany dielika lineárneho meradla s čiarkovým kódom na komparátore využíva kombináciu interferometrického merania dĺžok a spracovania obrazu – snímky stupnice (9) kalibrovaného meradla (3). Poloha hrany (19) dielika stupnice (9) je vyhodnotená opakovane vo veľkom počte horizontálnych rezov, z ktorých je následne hrana (19) dielika definovaná ako regresná priamka (28). Spôsob zahŕňa aj elimináciu chýb (Δift, Δifr) spôsobených zmenou orientácie, teda sklonením a natočením kamery (1) pri meraní. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Kopáčik Alojz, prof. Ing., PhD.; Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK;
Kajánek Pavol, Ing., PhD.; Škerenčáková 1497, 023 02 Krásno nad Kysucou; SK;
Erdélyi Ján, doc. Ing., PhD.; Nobelova 13910/12F, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Kyrinovič Peter, doc. Ing., PhD.; Športová 827/25, 900 23 Viničné; SK;
Fraštia Marek, doc. Ing., PhD.; Kuklovská 57, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Marčiš Marián, doc. Ing., PhD.; Salibská 194, 925 82 Tešedíkovo; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  05.05.2025 
   Utility Model Validity maximum until  05.05.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 20.12.2021 24/2021 FG2K
 
PUV 58-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.05.2021 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 58-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.05.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 05.05.2021 Type Delivered
Obrázok k anotácii 05.05.2021 Type Delivered
Opis 05.05.2021 Type Delivered
Plná moc 05.05.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 05.05.2021 Type Delivered
Výkresy 05.05.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 06.05.2021 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.05.2021 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.06.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 21.07.2021 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 21.07.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 21.07.2021 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.11.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2021 Type Sent document
PUV 58-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku