Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 58-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8567 
(21)  Číslo prihlášky  58-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.04.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02G 9/00   
(54)  Názov  Káblovodné základné/servisné teleso káblovodného obrubníka, káblovodný obrubník a obrubníkový káblovod 
(57)  Anotácia  Základom káblovodného obrubníka je káblovodné základné/servisné teleso (3.1), ktoré má hranatý tvar a má okrajové čelné časti s väzobnými dutinami (5), ktoré nadväzujú na priebežnú úložnú dutinu (2). V priebežnej úložnej dutine (2) káblovodného základného telesa (3.1) je osadená tenkostenná rúrka (4), pričom aspoň do jednej väzobnej dutiny (5) v čelnej časti káblovodného základného telesa (3.1) je vsunutý rúrkový väzobný prvok (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baier Vladimír, Ing.; Pezinská 4360/35, Senec 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baier Vladimír, Ing.; Pezinská 35, 903 01 Senec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  10.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 58-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.04.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 58-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 10.04.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 10.04.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 10.04.2018 Typ Doručené
Opis 10.04.2018 Typ Doručené
Výkresy 10.04.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.04.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.04.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.05.2018 Typ Doručené
Anotácia 03.05.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 03.05.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 03.05.2018 Typ Doručené
Opis 03.05.2018 Typ Doručené
Výkresy 03.05.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.08.2018 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 03.12.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.01.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.01.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 22.02.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 22.02.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 25.02.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 25.02.2019 Typ Interné listy
výzva na doplnenie identifikátora osoby 25.02.2019 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 07.03.2019 Typ Doručené
záznam o ukončení konania o PÚV 12.07.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.09.2019 Typ Odoslané
PUV 58-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku