Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 57-2020
(11)  Utility Model Number  9070 
(21)  Application Number  57-2020 
(22)  Application Date  15.04.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  10.03.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.11.2020 
(45)  Publication of Registration Date  10.03.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  12.02.2021 
(51)  International Patent Classification  B23K 35/22  C22C 18/00   
(54)  Title  Mäkká aktívna bezolovnatá spájka na báze Zn pre vyššie aplikačné teploty a jej použitie 
(57)  Abstract  Mäkká aktívna bezolovnatá spájka pozostáva z 0,3 až 4 % hmotn. Sr, 0,1 až 2 % hmotn. Mg, pričom zvyšok je Zn. Spájkovacia zliatina môže tiež obsahovať Al v rozsahu od 0 do 6 % hmotn. Touto mäkkou aktívnou spájkou sa spája nekovový materiál s nekovovým/kovovým materiálom priamo alebo postupne ultrazvukom alebo laserom. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  15.04.2024 
   Utility Model Validity maximum until  15.04.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.03.2021 05/2021 FG2K
 
PUV 57-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 57-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.04.2020 Type Delivered
1a Opis 15.04.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 15.04.2020 Type Delivered
1c Výkresy 15.04.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 15.04.2020 Type Delivered
1e Plná moc 15.04.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.04.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.04.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.04.2020 Type Sent document
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.05.2020 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 21.06.2020 Type Delivered
6a Sprievodný list 21.06.2020 Type Delivered
6b Opis 21.06.2020 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.06.2020 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 18.09.2020 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 18.09.2020 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 18.09.2020 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 18.09.2020 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.02.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.03.2021 Type Sent document
PUV 57-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku