Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 57-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9070 
(21)  Číslo prihlášky  57-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  10.03.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/22  C22C 18/00   
(54)  Názov  Mäkká aktívna bezolovnatá spájka na báze Zn pre vyššie aplikačné teploty a jej použitie 
(57)  Anotácia  Mäkká aktívna bezolovnatá spájka pozostáva z 0,3 až 4 % hmotn. Sr, 0,1 až 2 % hmotn. Mg, pričom zvyšok je Zn. Spájkovacia zliatina môže tiež obsahovať Al v rozsahu od 0 do 6 % hmotn. Touto mäkkou aktívnou spájkou sa spája nekovový materiál s nekovovým/kovovým materiálom priamo alebo postupne ultrazvukom alebo laserom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.04.2024 
   Maximálna platnosť do  15.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.03.2021 05/2021 FG2K
 
PUV 57-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 57-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.04.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 15.04.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 15.04.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 15.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.04.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.04.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.04.2020 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.05.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.06.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 21.06.2020 Typ Doručené
6b Opis 21.06.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.06.2020 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 18.09.2020 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 18.09.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 18.09.2020 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 18.09.2020 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.02.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.03.2021 Typ Odoslané
PUV 57-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku