Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 57-2018
(11)  Utility Model Number  8619 
(21)  Application Number  57-2018 
(22)  Application Date  09.04.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  05.11.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.06.2019 
(45)  Publication of Registration Date  05.11.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.09.2019 
(51)  International Patent Classification  F16H 49/00  H02K 49/00   
(54)  Title  Radiálna elektromagnetická prevodovka 
(57)  Abstract  Radiálna elektromagnetická prevodovka s horizontálne delenou prevodovou skriňou (1) je zostavená z malého deleného kolesa (5) uloženého na hriadeli (6). V delenom kolese (5) je uložená cievka (4) na vytvorenie elektromagnetu jednosmerným prúdom, ktorý môže byť regulovaný. Malé delené koleso (5) prostredníctvom magnetického poľa prenáša rotačný pohyb na veľké delené koleso (12) na hriadeli (15) s podobnou konštrukciou ako malé delené koleso (5), a tým je vytvorená radiálna elektromagnetická prevodovka. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Šupík Ladislav, Ing.; Mlynárska 38/30, 926 01 Sereď; SK 
(72)  Inventor(s)  Šupík Ladislav, Ing.; Mlynárska 38/30, 926 01 Sereď; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  09.04.2022 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.04.2022 
   Utility Model Validity maximum until  09.04.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 6/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 57-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.04.2018 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 57-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.04.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 09.04.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 09.04.2018 Type Delivered
Opis 09.04.2018 Type Delivered
Výkresy 09.04.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.04.2018 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.04.2018 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 04.09.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 04.09.2018 Type Delivered
Opis 04.09.2018 Type Delivered
Výkresy 04.09.2018 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.09.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 26.10.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 26.10.2018 Type Delivered
Opis 26.10.2018 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 12.12.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 12.12.2018 Type Delivered
Opis 12.12.2018 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.01.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.01.2019 Type Delivered
Nároky na ochranu 18.01.2019 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.01.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 28.03.2019 Type Internal Letter
rešeršná správa 28.03.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 29.03.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 29.03.2019 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.09.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 09.09.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.10.2019 Type Sent document
PUV 57-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku