Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 56-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  56-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 17/00   
(54)  Názov  Metóda druhotného zušľachtenia častí automobilových sedadiel a odpadu vznikajúceho pri ich výrobe na nové výrobky 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chytil Peter, Ing., MBA; Janka Kráľa 8373/3, 010 01 Žilina 1; SK;
Bluesky Citizen s.r.o.; Janka Kráľa 8373/3, 010 01 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chytil Peter, Ing., MBA; Janka Kráľa 8373/3, 010 01 Žilina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 56-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 56-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.04.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 24.04.2021 Typ Doručené
1b Opis 24.04.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 24.04.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 24.04.2021 Typ Doručené
1e Opis 24.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.04.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.04.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.05.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 21.07.2021 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 21.07.2021 Typ Doručené
5b Výkresy 21.07.2021 Typ Doručené
5c Opis 21.07.2021 Typ Doručené
5d Doklad o prevode 21.07.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.10.2021 Typ Odoslané
PUV 56-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku