Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 55-2021
(11)  Utility Model Number  9402 
(21)  Application Number  55-2021 
(22)  Application Date  23.04.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  20.12.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  11.08.2021 
(45)  Publication of Registration Date  20.12.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.11.2021 
(51)  International Patent Classification  F04C 18/00  F04C 2/00  F01C 1/00   
(54)  Title  Rotor dúchadla Rootsovho typu alebo čerpadla s cykloidným profilom 
(57)  Abstract  Technické riešenie rieši zväčšenie možností výroby a návrhu rotora dúchadla alebo čerpadla, profil je tvorený poľom epicykloíd (E) a hypocykloíd (H) v symetrickom obrazci tvoreného dvojnásobným počtom kriviek symetrických okolo vrcholov kriviek a stredu pevnej kružnice (R), ktoré v zábere vytvárajú vzájomný dotyk rotorov (1, 2), pričom priesečník epicykloíd (E) je bod vrcholu zuba vonkajšej kružnice rotora a v mieste priesečníka hypocykloíd (H) je bod päty zuba vnútornej kružnice rotora, kde je na zvýšenie tesnosti využité zaoblenie – korekčný rádius (Rkor), pričom krivky na seba nadväzujú a vytvárajú zub vynechaním polovice kriviek a spojením na seba nadväzujúcich epicykloíd (E) a hypocykloíd (H), pričom na korekciu je najviac využité zaoblenie – korekčný rádius (Rkor) a zmena uhla vzájomnej polohy kriviek. Technické riešenie poskytuje množstvo variácií výroby a umožňuje jednoduchosť návrhu v súčasných počítačových systémoch CAD. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Gasper Vladimír, Ing.; Oravická 76, 027 12 Liesek; SK 
(72)  Inventor(s)  Gasper Vladimír, Ing.; Oravická 76, 027 12 Liesek; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  23.04.2025 
   Utility Model Validity maximum until  23.04.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 20.12.2021 24/2021 FG2K
 
PUV 55-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 55-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.04.2021 Type Delivered
1a Opis 23.04.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 23.04.2021 Type Delivered
1c Výkresy 23.04.2021 Type Delivered
1d Príloha inde neuvedená 23.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 26.04.2021 Type Delivered
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 26.04.2021 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.05.2021 Type Payment
5 Odpoveď na správu úradu 04.05.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.05.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 25.06.2021 Type Delivered
7a Opis 25.06.2021 Type Delivered
7b Nároky na ochranu 25.06.2021 Type Delivered
7c Výkresy 25.06.2021 Type Delivered
7d Anotácia 25.06.2021 Type Delivered
7e Obrázok k anotácii 25.06.2021 Type Delivered
7f Príloha inde neuvedená 25.06.2021 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.07.2021 Type Internal Letter
9 rešeršná správa 20.07.2021 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 20.07.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2021 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 20.07.2021 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.11.2021 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.12.2021 Type Sent document
PUV 55-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku