Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 54-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  54-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.05.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63F 3/02  A63B 67/00   
(54)  Názov  Spoločenská hra 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Martin Štramberský; Tolstého 2212/8, 741 01 Nový Jičín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ing. Martin Štramberský; Tolstého 2212/8, 741 01 Nový Jičín; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát; Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha; CZ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 54-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 12.05.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 54-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 02.05.2022 Typ Doručené
Opis 02.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.05.2022 Typ Doručené
vyžiadanie zástupcu alebo oznámenie adresy na doručovanie v SR 17.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.07.2022 Typ Doručené
Opis 12.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovaného podania 21.07.2022 Typ Doručené
Opis 21.07.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 21.09.2022 Typ Doručené
PUV 54-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku