Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 54-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  54-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.08.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62K 21/26   
(54)  Názov  Rukoväť 
(57)  Anotácia  Rukoväť má valcový tvar s väčším prierezom v strede, ktorý tvorí stredový vankúšik s miernym priebežným vyvýšením povrchu obojstranne smerom do stredu dĺžky rukoväti a zúženiami na koncoch rukoväti, pričom priemer rukoväti anatomicky kopíruje tvar dlane ruky. Rukoväť je vyrobená z gumy alebo silikónu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEDI-TOR s.r.o.; Gorkého 4849/8B, 979 01 Rimavská Sobota 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Torma Gabriel, MUDr.; Kirejevská 1173/37, 979 01 Rimavská Sobota 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.04.2025 
   Maximálna platnosť do  20.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
 
PUV 54-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 54-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.04.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.04.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 20.04.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 20.04.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 20.04.2021 Typ Doručené
1f Výkresy 20.04.2021 Typ Doručené
1g Výkresy 20.04.2021 Typ Doručené
1h Výkresy 20.04.2021 Typ Doručené
1i Anotácia 20.04.2021 Typ Doručené
1j Príloha inde neuvedená 20.04.2021 Typ Doručené
1k Príloha inde neuvedená 20.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.04.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.04.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.05.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.05.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 01.07.2021 Typ Doručené
6a Opis 01.07.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 01.07.2021 Typ Doručené
6c Anotácia 01.07.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.07.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 19.07.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 19.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 19.07.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 19.07.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.11.2021 Typ Interné listy
PUV 54-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku