Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 54-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  54-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A62B 18/00   
(54)  Názov  Protipandemická maska s výdychovým filtrom 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berec Peter, Ing.; Matice Slovenskej 490/51, 911 05 Trenčín 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Berec Peter, Ing.; Matice Slovenskej 490/51, 911 05 Trenčín 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 54-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 54-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.04.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.04.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 11.04.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.04.2020 Typ Doručené
2a Anotácia 20.04.2020 Typ Doručené
2b Obrázok k anotácii 20.04.2020 Typ Doručené
2c Opis 20.04.2020 Typ Doručené
2d Výkresy 20.04.2020 Typ Doručené
2e Nároky na ochranu 20.04.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 21.04.2020 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.04.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.06.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.07.2020 Typ Doručené
7 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.10.2020 Typ Platba
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.10.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.12.2020 Typ Doručené
10 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 16.12.2020 Typ Odoslané
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.12.2020 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.02.2021 Typ Doručené
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.02.2021 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.04.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.04.2021 Typ Doručené
16 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.04.2021 Typ Platba
17 rozhodnutie o zastavení konania 12.07.2021 Typ Odoslané
PUV 54-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku