Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 53-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8409 
(21)  Číslo prihlášky  53-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.04.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.04.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 21/00  C08H 1/06  C08L 89/06  A61K 9/08   
(54)  Názov  Spôsob spracovania ovčej vlny na roztok 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob spracovania ovčej vlny na roztok, pri ktorom sa ovčia vlna a drevený popol zmiešajú v pomere 1 : 4, zmes sa zaleje vodou a varí sa počas 10 až 12 hodín za občasného premiešania, pričom voda odparená počas varenia sa dolieva do jej počiatočného množstva. Čistý roztok s rozpustenou vlnou sa zmieša s výluhom z paliny pravej. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kernová Elena; Slatinka nad Bebravou 129, 956 53 Slatinka nad Bebravou; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kernová Elena; Slatinka nad Bebravou 129, 956 53 Slatinka nad Bebravou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  05.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Maximálna platnosť do  05.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.04.2019 4/2019 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 53-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.04.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 53-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 05.04.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 05.04.2018 Typ Doručené
Opis 05.04.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.04.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.04.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.06.2018 Typ Doručené
Anotácia 05.06.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 05.06.2018 Typ Doručené
Opis 05.06.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.06.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.07.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 30.07.2018 Typ Doručené
Opis 30.07.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.08.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.08.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 31.08.2018 Typ Doručené
Opis 31.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 31.08.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.09.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 12.09.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 18.09.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.09.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 18.09.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.02.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 14.02.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.03.2019 Typ Odoslané
PUV 53-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku