Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 53-2018
(11)  Utility Model Number  8409 
(21)  Application Number  53-2018 
(22)  Application Date  05.04.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.04.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  05.11.2018 
(45)  Publication of Registration Date  02.04.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  19.02.2019 
(51)  International Patent Classification  C12P 21/00  C08H 1/06  C08L 89/06  A61K 9/08   
(54)  Title  Spôsob spracovania ovčej vlny na roztok 
(57)  Abstract  Opísaný je spôsob spracovania ovčej vlny na roztok, pri ktorom sa ovčia vlna a drevený popol zmiešajú v pomere 1 : 4, zmes sa zaleje vodou a varí sa počas 10 až 12 hodín za občasného premiešania, pričom voda odparená počas varenia sa dolieva do jej počiatočného množstva. Čistý roztok s rozpustenou vlnou sa zmieša s výluhom z paliny pravej. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kernová Elena; Slatinka nad Bebravou 129, 956 53 Slatinka nad Bebravou; SK 
(72)  Inventor(s)  Kernová Elena; Slatinka nad Bebravou 129, 956 53 Slatinka nad Bebravou; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  05.04.2022 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  05.04.2022 
   Utility Model Validity maximum until  05.04.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.04.2019 4/2019 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 53-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.04.2018 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 53-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.04.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 05.04.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 05.04.2018 Type Delivered
Opis 05.04.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 05.04.2018 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.04.2018 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.06.2018 Type Delivered
Anotácia 05.06.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 05.06.2018 Type Delivered
Opis 05.06.2018 Type Delivered
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.06.2018 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 30.07.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 30.07.2018 Type Delivered
Opis 30.07.2018 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.08.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 31.08.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 31.08.2018 Type Delivered
Opis 31.08.2018 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 31.08.2018 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.09.2018 Type Internal Letter
rešeršná správa 12.09.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 18.09.2018 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 18.09.2018 Type Sent document
výsledok rešerše 18.09.2018 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.02.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 14.02.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.03.2019 Type Sent document
PUV 53-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku