Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 51-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  51-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.04.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.08.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 19/56  B60R 19/14   
(54)  Názov  Sklopno-zásuvná zábrana 
(57)  Anotácia  Prídavné zariadenie nákladných motorových vozidiel určených na prepravu materiálov pozostáva zo sklopno-zásuvnej zábrany (20) vybavenej ramenami (25) s drážkami (21) a prichytením (22) zábrany o rám (10) vozidla, pričom sklopno-zásuvná zábrana (20) je vybavená otočnými bodmi (23) na zdvih sklopno-zásuvnej zábrany (20) a zisťovacím čapom (24). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VS - MONT, s.r.o.; Lazy pod Makytou 1030 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Veteška Milan; Tulipánova 1786/7, 020 01 Púchov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Ing. Mrenica Jaroslav; Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.04.2026 
   Maximálna platnosť do  26.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
 
PUV 51-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 02.05.2022 68,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.05.2022 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 51-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 26.04.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 26.04.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 26.04.2022 Typ Doručené
Opis 26.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2022 Typ Doručené
Výkresy 26.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 10.05.2022 Typ Odoslané
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 13.05.2022 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.06.2022 Typ Doručené
Opis 13.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2022 Typ Odoslané
PUV 51-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku