Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 5065-2016
(11)  Utility Model Number  8189 
(21)  Application Number  5065-2016 
(22)  Application Date  20.10.2016 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.08.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.01.2018 
(45)  Publication of Registration Date  02.08.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.06.2018 
(51)  International Patent Classification  B60K 15/00  B67D 7/14  B67D 7/32   
(54)  Title  Systém na elimináciu chýb pri tankovaní pohonných hmôt 
(57)  Abstract  Systém na elimináciu chýb obsluhy pri tankovaní pohonných hmôt je tvorený RFID čipom (1) umiestnenom na vnútornej strane veka (4) palivovej nádrže. Čítačka (2) RFID čipov s akustickým signalizačným obvodom je umiestnená na tankovacej pištoli (3) tankovacieho stojana. Čítačka (2) RFID čipov má dve externé antény (5). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Nemlaha Eduard, Ing., PhD.; Cíferská 109, 919 42 Voderady; SK;
Škulavík Tomáš, Ing., PhD.; Mierová 542, 946 01 Kameničná; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  20.10.2023 
   Utility Model Validity maximum until  20.10.2026 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 1/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2018 8/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 ND2K
 
PUV 5065-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 5065-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.10.2016 Type Delivered
1a Opis 20.10.2016 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 20.10.2016 Type Delivered
1c Výkresy 20.10.2016 Type Delivered
1d Anotácia 20.10.2016 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 20.10.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.10.2016 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.11.2016 Type Payment
4 Doplnenie materiálov 10.11.2016 Type Delivered
4a Plná moc 10.11.2016 Type Delivered
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Type Delivered
6 oznámenie o zápise zmeny 13.01.2017 Type Sent document
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.07.2017 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 21.07.2017 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 25.10.2017 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2017 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 20.10.2017 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.06.2018 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2018 Type Sent document
15 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
15a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
16 všeobecný referátnik 25.03.2020 Type Sent document
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.10.2020 Type Delivered
17a Plná moc 04.10.2020 Type Delivered
18 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 07.10.2020 Type Payment
19 predĺženie doby platnosti ÚV 08.10.2020 Type Sent document
PUV 5065-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 12.01.2017 Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku