Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 5050-2015
(11)  Utility Model Number  7915 
(21)  Application Number  5050-2015 
(22)  Application Date  27.11.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.11.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.05.2017 
(45)  Publication of Registration Date  03.11.2017 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.09.2017 
(51)  International Patent Classification  A21D 13/16  A21D 13/31  A21D 13/38   
(54)  Title  Jemné pečivo trojuholníkového tvaru so špenátom a syrom a spôsob jeho prípravy 
(57)  Abstract  Opísané je jemné pečivo s obsahom 37 až 40,5 hmotnostných % mrazeného špenátu a 5 až 16,5 hmotnostných % syra s tmavozelenou plesňou plneným do lístkového cesta trojuholníkového tvaru, posypané syrom. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.; Muzejná 208/1, Dunajská Streda 
(72)  Inventor(s)  Ambrovics František, Ing.; Széchényiho 6413/9A, 929 01 Dunajská Streda; SK;
Elek Tibor, Ing.; Námestie SNP 195/39, 929 01 Dunajská Streda; SK;
Nagyová Denisa; Neratovické nám. 2146/10, 929 01 Dunajská Streda; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  27.11.2025 
   Utility Model Validity maximum until  27.11.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.05.2017 5/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2017 11/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 10.11.2022 21/2022 ND2K
 
PUV 5050-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.11.2019 150,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 20.10.2022 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 5050-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.11.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 27.11.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 27.11.2015 Type Delivered
Opis 27.11.2015 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.12.2015 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2015 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.01.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.02.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 25.02.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.03.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.05.2016 Type Delivered
Anotácia 06.05.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 06.05.2016 Type Delivered
Opis 06.05.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 15.07.2016 Type Delivered
Anotácia 15.07.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 15.07.2016 Type Delivered
Opis 15.07.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.07.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 27.09.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 27.09.2016 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.10.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 20.12.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 20.12.2016 Type Delivered
Doplnenie materiálov 26.01.2017 Type Delivered
Anotácia 26.01.2017 Type Delivered
Nároky na ochranu 26.01.2017 Type Delivered
Opis 26.01.2017 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.03.2017 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 10.03.2017 Type Internal Letter
rešeršná správa 10.03.2017 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 13.03.2017 Type Sent document
výsledok rešerše 13.03.2017 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.08.2017 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.10.2017 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.11.2019 Type Delivered
Oznámenie k poplatkom 18.11.2019 Type Delivered
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 18.11.2019 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 20.11.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 31.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 23.08.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.08.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 22.09.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 19.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 24.10.2022 Type Sent document
PUV 5050-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku