Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5028-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  5028-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.05.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 29/00   
(54)  Názov  Multifunkčný LED energetický systém 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kováč Zoltán, Ing.; Fedinova 18, 851 01 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kováč Zoltán, Ing.; Fedinova 18, 851 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 5028-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5028-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.05.2016 Typ Doručené
1a Opis 03.05.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.05.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 03.05.2016 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 03.05.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 03.05.2016 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 05.05.2016 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.2016 Typ Odoslané
4 záznam z rokovania 17.06.2016 Typ Interné listy
5 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením - záporný výsledok 30.09.2016 Typ Interné listy
6 rozhodnutie o zastavení konania 05.10.2016 Typ Odoslané
PUV 5028-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku