Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50135-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50135-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2019-36985 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/00   
(54)  Názov  Systém na testovanie zariadení pripojených k internetovej sieti 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  České vysoké učení technické v Praze; Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bureš Miroslav, doc. Ing. PhD.; Na Jarově 2069/34, 130 00 Praha 3 - Žižkov; CZ;
Rechtberger Václav, Ing.; tř. Václava Klementa 824, 293 01 Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II; CZ;
Klíma Matěj, Ing.; Klánova 490/30, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50135-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50135-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 08.12.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 08.12.2020 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.12.2020 Typ Platba
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 14.12.2020 Typ Odoslané
4 28 Doplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2020 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 05.01.2021 Typ Doručené
5a Opis 05.01.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 05.01.2021 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 21.01.2021 Typ Doručené
6a Doklad o práve prednosti 21.01.2021 Typ Doručené
7 výzva na predloženie plnej moci 27.01.2021 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 06.04.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.04.2021 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.06.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 21.06.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.08.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 20.08.2021 Typ Doručené
12 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.08.2021 Typ Platba
13 Odpoveď na správu úradu 13.09.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 13.09.2021 Typ Doručené
13b Opis 13.09.2021 Typ Doručené
PUV 50135-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku