Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 5013-2015
(11)  Utility Model Number  7458 
(21)  Application Number  5013-2015 
(22)  Application Date  13.11.2013 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  01.06.2016 
(31)  Priority Number  U1200223 
(32)  Priority Date  14.11.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  HU 
(43)  Application Publication Date  07.01.2016 
(45)  Publication of Registration Date  01.06.2016 
(47)  Date of registration and making available to the public  29.04.2016 
(51)  International Patent Classification  A63B 67/04  A63B 69/34   
(54)  Title  Viacúčelový športový prístroj 
(57)  Abstract  Viacúčelový športový prístroj (1), najmä na zlepšovanie technických schopností futbalistu, obsahuje základňové telo (10) s hracou oblasťou (11), má konvexný horný povrch (15), prekážku (20) usporiadanú na základňovom tele (10) a nosnú konštrukciu (30) oddeľujúcu hraciu oblasť (11) od základne (2). Nosná konštrukcia (30) má dodatočnú jednotku (31) na nastavovanie výšky, ktorá má jedno spojovacie telo (31a) pripevnené k nosnej konštrukcii (30) a ďalšie spojovacie telo (31b) pripevnené k základňovému telu (10). Základňové telo (10) má horný prvok (10a) spojený s horným povrchom (15) obsahujúcim hraciu oblasť (11) a dolný prvok (10b) umiestnený pod horným prvkom (10a), ktorý je vyrobený z pružného materiálu, a dolný prvok (10b) je z tuhého materiálu. Ďalej má mechanizmus (40) nastavovania zakrivenia na zmenu zakrivenia horného prvku (10a). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TEQBALL HOLDING S.A.R.L.; Avenue John F. Kennedy, 44 L-1855 Luxembourg; LU 
(72)  Inventor(s)  Borsányi Gábor; Fanyarka Street 1, HU-1037 Budapest; HU 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANNOVÁ - TOMEŠ, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(86)  International Application Number  PCT/HU2013/000107 
(87)  International Publication Number  WO2014/076515 
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  13.11.2020 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  13.11.2020 
   Utility Model Validity maximum until  13.11.2023 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2016 01/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.06.2016 06/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.12.2017 12/2017 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 14.07.2021 13/2021 MK2K
 
PUV 5013-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 5013-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.06.2015 Type Delivered
1a Opis 09.06.2015 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 09.06.2015 Type Delivered
1c Anotácia 09.06.2015 Type Delivered
1d Výkresy 09.06.2015 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 09.06.2015 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.06.2015 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.07.2015 Type Sent document
4a Plná moc 03.08.2015 Type Delivered
4b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 03.08.2015 Type Delivered
4c Doklad o práve prednosti 03.08.2015 Type Delivered
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.09.2015 Type Delivered
6 Odpoveď na správu úradu 19.10.2015 Type Delivered
6a Opis 19.10.2015 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 19.10.2015 Type Delivered
6c Anotácia 19.10.2015 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.11.2015 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 09.11.2015 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 11.11.2015 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 11.11.2015 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 09.11.2015 Type Internal Letter
12 záznam o ukončení konania o PÚV 14.04.2016 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2016 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2016 Type Sent document
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.10.2017 Type Delivered
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.11.2017 Type Payment
17 predĺženie doby platnosti ÚV 15.11.2017 Type Sent document
18 Žiadosť inde neuvedená 13.11.2017 Type Delivered
19 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 26.10.2017 Type Delivered
20 všeobecný referátnik 16.11.2017 Type Sent document
PUV 5013-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku