Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50129-2020
(11)  Utility Model Number  9297 
(21)  Application Number  50129-2020 
(22)  Application Date  30.11.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  16.09.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  16.09.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  12.08.2021 
(51)  International Patent Classification  A01N 59/16  A01N 25/10  A01N 25/22  A01N 25/16  A01N 25/02  A61L 2/16   
(54)  Title  Dezinfekčný prostriedok a jeho použitie 
(57)  Abstract  Opísaný je dlhodobo stabilný dezinfekčný prostriedok, vhodný najmä na dezinfekciu plôch, predmetov alebo priestorov vo forme roztoku, emulzie, krému, gélu, xerogélu, suspenzie, peny, hmly alebo filmu s baktericídnou, sporocídnou, virocídnou a fungicídnou dezinfekčnou účinnosťou. Dezinfekčný prostriedok obsahuje 0,1 až 25 % hmotn. komplexu Ag+-dusíkatý polymér a 0,05 až 3,5 % hmotn. kvartérnej amóniovej zlúčeniny, a ďalej môže obsahovať hydrofilný gélotvorný polymér, prírodnú gumu, aditíva a konzervačné prostriedky, pričom zvyšok tvorí voda. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Certex a.s.; Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Veverka Miroslav, Ing., CSc.; Jána Smreka 26, 810 07 Bratislava 17; SK;
Vodný Štefan, Ing., CSc.; Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava 42; SK;
Veverková Eva, Ing., CSc.; Jána Smreka 26, 810 07 Bratislava 17; SK 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  30.11.2024 
   Utility Model Validity maximum until  30.11.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 50129-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50129-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.11.2020 Type Delivered
1a Opis 30.11.2020 Type Delivered
1b Plná moc 30.11.2020 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.12.2020 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.12.2020 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 08.12.2020 Type Delivered
4a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 08.12.2020 Type Delivered
4b Sprievodný list 08.12.2020 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.01.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 02.02.2021 Type Delivered
6a Sprievodný list 02.02.2021 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 02.02.2021 Type Delivered
6c Opis 02.02.2021 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.02.2021 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 19.03.2021 Type Delivered
9a Nároky na ochranu 19.03.2021 Type Delivered
9b Sprievodný list 19.03.2021 Type Delivered
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.03.2021 Type Internal Letter
11 rešeršná správa 30.03.2021 Type Internal Letter
12 výsledok rešerše 31.03.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o výsledku rešerše 31.03.2021 Type Sent document
14 pokyn na zverejnenie PÚV 31.03.2021 Type Internal Letter
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.07.2021 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.09.2021 Type Sent document
PUV 50129-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku