Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50128-2020
(11)  Utility Model Number  9244 
(21)  Application Number  50128-2020 
(22)  Application Date  26.11.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  28.07.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  24.03.2021 
(45)  Publication of Registration Date  28.07.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  02.07.2021 
(51)  International Patent Classification  B05D 7/14  C09K 15/00  C09D 5/00   
(54)  Title  Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu a jeho použitie 
(57)  Abstract  Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu, stabilizovaný platinovým nástrekom, možno zaradiť do oblasti chemickej výroby, hutníctva a strojárskeho priemyslu. Základnou schopnosťou antioxidačného náteru je jeho schopnosť odolávať vonkajším vplyvom, oxidačno-redukčnému javu, ktorý degraduje materiál a znižuje jeho maximálne tepelné využitie, životnosť a pevnosť. Riešenie spočíva v tom, že nové riešenie stabilizácie náteru pomocou platiny ako adhézneho činidla je pomerne novou technológiou plazmového sprejovania a stabilizáciou oxidom céria, ktorá synergicky vylepšuje termálnu stabilitu náteru. Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu obsahuje binárne oxidy v pomere 29 – 31 % hmotnosti ZrO2, 19 – 21 % hmotnosti Al2O3, 14 – 16 % hmotnosti CeO2 a 33 – 35 % hmotnosti SiO2, kde sa ich chemickou reakciou vytvorí ZrO2/Al2O3 a CeO2/SiO2. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Inventor(s)  Polák Daniel; Hlavná 114, 935 33 Nový Tekov; SK;
Hovanec Michal, doc. Ing., PhD.; Popradská 64/C, 040 11 Košice 11; SK;
Al-Rabeei Samer Abdo Saleh, Ing., PhD.; Považská 8, 040 11 Košice 11; SK;
Mikula Branko, Mgr.; Trieda SNP 90/A, 040 11 Košice 11; SK;
Korba Peter, doc. Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP; 26. novembra 1, 066 01 Humenné 1; SK;
Spodniak Miroslav, Ing.; Krivec 2536, 962 05 Hriňová; SK;
Vasilčin Igor, Ing.; Kľušovská Zábava 307, 086 22 Kľušov; SK;
Venceľ Martin, Ing.; Alvinczyho 1694/19, 040 01 Košice-Staré mesto; SK;
Pavlinský Jozef, Ing.; Severná 180, 080 06 Prešov-Vyšná Šebastová; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50068-2020 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  26.11.2024 
   Utility Model Validity maximum until  26.11.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50128-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50128-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.11.2020 Type Delivered
1a Plná moc 26.11.2020 Type Delivered
1b Identifikátor osoby 26.11.2020 Type Delivered
1c Opis 26.11.2020 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.12.2020 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.12.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.01.2021 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 22.02.2021 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 24.02.2021 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 04.03.2021 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 04.03.2021 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.07.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Type Sent document
PUV 50128-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku