Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50120-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50120-2020 
(22)  Application Date  20.11.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G01N 25/22  G01N 5/00   
(54)  Title  Spôsob merania rýchlosti odhorievania a rýchlosti zuhoľnatenia polymérov s iniciáciou elektrickou iskrou a systém na jeho vykonávanie 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Zachar Martin, Ing., PhD.; Ľ. Medveckého 878/1, 960 01 Zvolen 1; SK;
Kačíková Danica, prof. RNDr., PhD., MSc.; Strážska cesta 9893/8, 960 01 Zvolen 1; SK;
Majlingová Andrea, doc. Ing., PhD.; Pribinova 679/53, 960 01 Zvolen 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50120-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50120-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.11.2020 Type Delivered
1a Opis 20.11.2020 Type Delivered
1b Výkresy 20.11.2020 Type Delivered
1c Plná moc 20.11.2020 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.12.2020 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.01.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 25.03.2021 Type Delivered
5a Opis 25.03.2021 Type Delivered
5b Sprievodný list 25.03.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.04.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 29.04.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 29.04.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 29.04.2021 Type Internal Letter
11 výzva na predloženie plnej moci 04.05.2021 Type Sent document
12 Odpoveď na správu úradu 21.06.2021 Type Delivered
12a Sprievodný list 21.06.2021 Type Delivered
12b Plná moc 21.06.2021 Type Delivered
PUV 50120-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku