Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50120-2014
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50120-2014 
(22)  Application Date  30.09.2014 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  H02K 15/00   
(54)  Title  Elektrický zdroj 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Snopko Miroslav; Skubinska cesta 47, 974 09 Banská Bystrica; SK 
(72)  Inventor(s)  Snopko Miroslav; Skubinska cesta 47, 974 09 Banská Bystrica; SK 
(74)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50055-2014 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50120-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50120-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.10.2014 Type Delivered
1a Opis 02.10.2014 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 02.10.2014 Type Delivered
1c Anotácia 02.10.2014 Type Delivered
1d Výkresy 02.10.2014 Type Delivered
1e Plná moc 02.10.2014 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 23.10.2014 Type Sent document
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.11.2014 Type Payment
4 správa o prieskume vecné chyby 27.01.2015 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 04.03.2015 Type Delivered
5a Opis 04.03.2015 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 04.03.2015 Type Delivered
5c Anotácia 04.03.2015 Type Delivered
5d Výkresy 04.03.2015 Type Delivered
6 správa o prieskume vecné chyby 01.06.2015 Type Sent document
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.08.2015 Type Delivered
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.10.2015 Type Delivered
9 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 12.10.2015 Type Sent document
10 záznam z rokovania 22.10.2015 Type Internal Letter
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.10.2015 Type Payment
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.02.2016 Type Delivered
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.04.2016 Type Delivered
14 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 15.04.2016 Type Sent document
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.05.2016 Type Payment
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.06.2016 Type Delivered
17 konečné predĺženie lehoty 24.06.2016 Type Sent document
18 záznam z rokovania 04.08.2016 Type Internal Letter
19 správa o prieskume vecné chyby 28.12.2016 Type Sent document
20 Odpoveď na správu úradu 21.02.2017 Type Delivered
20a Sprievodný list 21.02.2017 Type Delivered
21 správa o prieskume vecné chyby 25.05.2017 Type Sent document
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.07.2017 Type Delivered
22a Sprievodný list 19.07.2017 Type Delivered
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2017 Type Delivered
23a Sprievodný list 19.09.2017 Type Delivered
24 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2017 Type Delivered
24a Sprievodný list 23.11.2017 Type Delivered
25 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2018 Type Payment
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2018 Type Delivered
26a Sprievodný list 17.01.2018 Type Delivered
28 správa o prieskume vecné chyby 16.05.2018 Type Sent document
29 Odpoveď na správu úradu 17.07.2018 Type Delivered
29a Sprievodný list 17.07.2018 Type Delivered
30 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.09.2018 Type Delivered
30a Sprievodný list 19.09.2018 Type Delivered
31 správa o prieskume vecné chyby 03.05.2019 Type Sent document
32 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.07.2019 Type Delivered
32a Sprievodný list 08.07.2019 Type Delivered
33 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 18.07.2019 Type Sent document
34 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.07.2020 Type Delivered
34a Sprievodný list 09.07.2020 Type Delivered
35 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 16.07.2020 Type Sent document
36 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 Type Payment
37 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.09.2020 Type Delivered
37a Sprievodný list 09.09.2020 Type Delivered
38 rozhodnutie o zamietnutí 03.03.2021 Type Sent document
PUV 50120-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku