Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50120-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50120-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.09.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 15/00   
(54)  Názov  Elektrický zdroj 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Snopko Miroslav; Skubinska cesta 47, 974 09 Banská Bystrica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Snopko Miroslav; Skubinska cesta 47, 974 09 Banská Bystrica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50055-2014 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50120-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50120-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.10.2014 Typ Doručené
1a Opis 02.10.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.10.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 02.10.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 02.10.2014 Typ Doručené
1e Plná moc 02.10.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 23.10.2014 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.11.2014 Typ Platba
4 správa o prieskume vecné chyby 27.01.2015 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.03.2015 Typ Doručené
5a Opis 04.03.2015 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 04.03.2015 Typ Doručené
5c Anotácia 04.03.2015 Typ Doručené
5d Výkresy 04.03.2015 Typ Doručené
6 správa o prieskume vecné chyby 01.06.2015 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.08.2015 Typ Doručené
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.10.2015 Typ Doručené
9 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 12.10.2015 Typ Odoslané
10 záznam z rokovania 22.10.2015 Typ Interné listy
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.10.2015 Typ Platba
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.02.2016 Typ Doručené
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.04.2016 Typ Doručené
14 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 15.04.2016 Typ Odoslané
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.05.2016 Typ Platba
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.06.2016 Typ Doručené
17 konečné predĺženie lehoty 24.06.2016 Typ Odoslané
18 záznam z rokovania 04.08.2016 Typ Interné listy
19 správa o prieskume vecné chyby 28.12.2016 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 21.02.2017 Typ Doručené
20a Sprievodný list 21.02.2017 Typ Doručené
21 správa o prieskume vecné chyby 25.05.2017 Typ Odoslané
22 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.07.2017 Typ Doručené
22a Sprievodný list 19.07.2017 Typ Doručené
23 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2017 Typ Doručené
23a Sprievodný list 19.09.2017 Typ Doručené
24 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2017 Typ Doručené
24a Sprievodný list 23.11.2017 Typ Doručené
25 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2018 Typ Platba
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2018 Typ Doručené
26a Sprievodný list 17.01.2018 Typ Doručené
28 správa o prieskume vecné chyby 16.05.2018 Typ Odoslané
29 Odpoveď na správu úradu 17.07.2018 Typ Doručené
29a Sprievodný list 17.07.2018 Typ Doručené
30 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.09.2018 Typ Doručené
30a Sprievodný list 19.09.2018 Typ Doručené
31 správa o prieskume vecné chyby 03.05.2019 Typ Odoslané
32 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.07.2019 Typ Doručené
32a Sprievodný list 08.07.2019 Typ Doručené
33 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 18.07.2019 Typ Odoslané
34 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.07.2020 Typ Doručené
34a Sprievodný list 09.07.2020 Typ Doručené
35 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 16.07.2020 Typ Odoslané
36 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.07.2020 Typ Platba
37 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.09.2020 Typ Doručené
37a Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
38 rozhodnutie o zamietnutí 03.03.2021 Typ Odoslané
PUV 50120-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku