Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50107-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50107-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24S 40/20  H02S 40/10  B64C 39/02  B64D 45/00  A46B 15/00   
(54)  Názov  Zariadenie na údržbu solárnej techniky upraveným dronom 
(57)  Anotácia  Zariadenie na údržbu solárnej techniky upraveným dronom možno zaradiť do oblasti tvorby inteligentných technických systémov pre energetiku a stavebníctvo. Zariadenie pozostáva z inteligentnej multikoptéry (1), ktorá má v hornej časti chrbta fixovaný úchytmi (3) vodorovný nosník (2) s uhlovým kĺbom (4) a upevneným čistiacim kusom (5) v prednej časti a v zadnej časti je vyrovnávacie závažie (6), pričom ovládanie multikoptéry (1) je vysielačom (7) a potrebné údaje sa následne spracúvajú v personálnom počítači (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Flimel Marián, doc. Ing., CSc.; Exnárova 13, 080 01 Prešov 1; SK;
Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová 304, 080 06 Prešov 6; SK;
Kulikov Andrii, Ing., PhD.; ulica Kosiora 27a/24, 490 51 Dnipro; UA;
Kulikova Olha, Ing.; ulica Robocha 152/34, 490 08 Dnipro; UA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.10.2024 
   Maximálna platnosť do  09.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
 
PUV 50107-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50107-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.10.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 09.10.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 09.10.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.10.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.10.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 12.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 12.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 12.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.04.2021 Typ Interné listy
PUV 50107-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku