Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50107-2018
(11)  Utility Model Number  8559 
(21)  Application Number  50107-2018 
(22)  Application Date  31.10.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.09.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.04.2019 
(45)  Publication of Registration Date  03.09.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  30.07.2019 
(51)  International Patent Classification  B64C 39/02  B64C 27/04  G05D 1/00  G01S 19/00   
(54)  Title  Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu 
(57)  Abstract  Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu pozostáva z inteligentnej multikoptéry (1) s kamerou, vysielača (2) s ovládacími prvkami, závesným zariadením (3) na uchytenie snímača (4), ktorý je v podvese umiestnený na stojkách spodnej časti multikoptéry (1) na umožnenie natáčania kamery a sledovanie monitorovaných údajov zo snímača (4), ktoré sú následne spracované v tabletovom počítači (6), pričom východisková poloha multikoptéry (1) je na stojane (5). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Inventor(s)  Flimel Marián, doc. Ing., CSc.; Exnárova, 080 01 Prešov 1; SK;
Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov 6; SK;
Abraham Milan, Ing.; Vyšná Rybnica, 072 41 Remetské Hámre; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  31.10.2022 
   Utility Model Validity maximum until  31.10.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 9/2019 FG2K
 
PUV 50107-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2018 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50107-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 31.10.2018 Type Delivered
Plná moc 31.10.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.11.2018 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2018 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.12.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 07.02.2019 Type Internal Letter
rešeršná správa 07.02.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 07.02.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 07.02.2019 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.07.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 11.07.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.08.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 05.05.2022 Type Sent document
PUV 50107-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku