Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50100-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9185 
(21)  Číslo prihlášky  50100-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  09.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61F 5/04   
(54)  Názov  Rám nákladného železničného podvozka 
(57)  Anotácia  Rám nákladného železničného podvozka je zhotovený zo zliatiny hliníka a pozostáva z dvoch pozdĺžnikov (1 a 2) a priečnika (3), ktoré sú pevne spojené zvarmi alebo nitovými spojmi, pričom pozdĺžniky (1 a 2) a priečnik (3) sú zhotovené zváraním odlievaných, zváraných a ťahaných častí, kde na koncoch priečnika (3) pri pozdĺžnikoch (1 a 2) sú nosiče (4) brzdy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatravagónka a.s.; Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krakovský Miroslav, Ing.; L. Svobodu 2357/2, 058 01 Poprad 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.09.2024 
   Maximálna platnosť do  28.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 09.06.2021 11/2021 FG2K
 
PUV 50100-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50100-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 28.09.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 28.09.2020 Typ Doručené
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 28.09.2020 Typ Doručené
1d Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 28.09.2020 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 28.09.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 30.09.2020 Typ Odoslané
3 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.09.2020 Typ Doručené
3a Sprievodný list 29.09.2020 Typ Doručené
4 Odpoveď na správu úradu 29.09.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 29.09.2020 Typ Doručené
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.10.2020 Typ Platba
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.10.2020 Typ Platba
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.10.2020 Typ Platba
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.10.2020 Typ Platba
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.10.2020 Typ Platba
10 Odpoveď na správu úradu 30.09.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 30.09.2020 Typ Doručené
11 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.10.2020 Typ Odoslané
12 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.10.2020 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.10.2020 Typ Odoslané
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.10.2020 Typ Interné listy
15 rešeršná správa 30.12.2020 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 30.12.2020 Typ Interné listy
17 oznámenie o výsledku rešerše 30.12.2020 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 30.12.2020 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.05.2021 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50100-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku