Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50098-2018
(11)  Utility Model Number  8641 
(21)  Application Number  50098-2018 
(22)  Application Date  12.10.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  07.01.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.07.2019 
(45)  Publication of Registration Date  07.01.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  11.11.2019 
(51)  International Patent Classification  A23L 7/10  A23L 11/70  A23L 3/02  A23L 3/10  A23L 25/00  A23B 9/02  A21D 2/38   
(54)  Title  Spôsob prípravy naklíčených zŕn obilnín, olejnín alebo strukovín, potravinársky výrobok obsahujúci naklíčené zrná a jeho použitie  
(57)  Abstract  Zrná obilnín, olejnín alebo strukovín sa po očistení nechajú 1,5 až 12 hodín napučiavať v pitnej vode. Po napučaní sa odlúči nevsiaknutá voda a zrná sú nakličované na perforovanej podložke. Zrná sa pri nakličovaní opakovane navlhčujú. Naklíčené zrná sa uzatvoria do obalu, obal sa vákuuje a následne sa naklíčené zrná v obale tepelne sterilizujú. Je výhodné, ak pred uzatvorením obalov je k naklíčeným zrnám pridané presné množstvo tekutej zložky, ktorá sa počas sterilizácie, chladnutia a skladovania pred expedíciou absorbuje do naklíčených zŕn tak, že podiel oddeliteľnej tekutej zložky je v postate nulový. Tekutá zložka môže byť ochucovacia. Potravinársky výrobok obsahuje nemleté, naklíčené, tepelne sterilizované zrná bez oddeliteľnej tekutej zložky nálevu, pričom zrná sú aspoň čiastočne vzájomne spojené škrobom vylúhovaným počas sterilizácie. Vo výhodnom uskutočnení bude výrobok obsahovať zrná pšenice, raže, cíceru, sóje, ľanu, lúpané jadrá slnečnice, špaldovej pšenice a amarantu samostatne, prípadne vo vzájomnej kombinácii. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Naturex spol. s r.o.; Hadovská cesta, 945 01 Komárno 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Ivanič Vojtech, Ing.; Topoľova 35, 940 55 Nové Zámky; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  12.10.2025 
   Utility Model Validity maximum until  12.10.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2019 7/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.01.2020 1/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50098-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2018 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.10.2019 10,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 26.10.2022 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50098-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.10.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 12.10.2018 Type Delivered
Plná moc 12.10.2018 Type Delivered
Výkresy 12.10.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2019 Type Internal Letter
rešeršná správa 13.05.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 14.05.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 14.05.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 14.05.2019 Type Internal Letter
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.10.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 22.10.2019 Type Delivered
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.10.2019 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.10.2019 Type Sent document
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.10.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 29.10.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.12.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.04.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 11.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 28.10.2022 Type Sent document
PUV 50098-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku