Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50098-2015
(11)  Utility Model Number  7671 
(21)  Application Number  50098-2015 
(22)  Application Date  19.10.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.01.2017 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.08.2016 
(45)  Publication of Registration Date  03.01.2017 
(47)  Date of registration and making available to the public  25.11.2016 
(51)  International Patent Classification  F03B 17/06  F03B 7/00  F03B 13/00   
(54)  Title  Systém vyvažovania plávajúceho lopatkového kolesa a použitie tohto systému 
(57)  Abstract  Systém má generátor (3) energie vnútri plávajúceho lopatkového kolesa (1) posuvne uložený proti vodorovnému hriadeľu (2). Vodorovný hriadeľ (2) zachytáva momentovú reakciu generátora (3) energie. Vnútri plávajúceho lopatkového kolesa (1) je mechanizmus (5) posunu generátora (3) energie, pričom prevodový mechanizmus (4), ktorý prenáša otáčanie kolesa na rotor generátora (3), je prispôsobený na posun generátora (3) energie v smere pozdĺž osi rotácie. Vo výhodnom usporiadaní je medzi vodorovným hriadeľom (2) a závesom generátora (3) energie viacpolohová uhlová aretácia, ktorou sa môže uvoľniť rotačná väzba medzi generátorom (3) energie a vodorovným hriadeľom (2), následkom čoho generátor (3) energie klesne do najnižšej polohy. Tento proces môže ešte uľahčovať spojka medzi pastorkom (7) a rotorom generátora (3) energie. Systém vyvažovania sa môže použiť na zmenu hydrodynamickej účinnosti plávajúceho lopatkového kolesa (1), na jeho zastavenie, na zmenu otáčok alebo na stabilizáciu pri pohybe následkom vonkajšieho budenia. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Müller Vladimír; Hlavná 366/72, Gajary 
(72)  Inventor(s)  Müller Vladimír; Hlavná 366, 900 61 Gajary; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  19.10.2025 
   Utility Model Validity maximum until  19.10.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.08.2016 8/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.01.2017 1/2017 FG2K
3 Licenčné zmluvy 04.01.2018 1/2018 QB2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 35910698 1 Energy project Slovakia, a.s. výlučná 07.12.2017 platná
 
PUV 50098-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.11.2015 16,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.11.2016 10,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2017 8,50 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.10.2019 150,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 24.10.2022 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50098-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.10.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 19.10.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 19.10.2015 Type Delivered
Opis 19.10.2015 Type Delivered
Plná moc 19.10.2015 Type Delivered
Výkresy 19.10.2015 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.11.2015 Type Payment
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.11.2015 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2016 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.03.2016 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 21.04.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.05.2016 Type Delivered
Anotácia 19.05.2016 Type Delivered
Nároky na ochranu 19.05.2016 Type Delivered
Opis 19.05.2016 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.06.2016 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 17.06.2016 Type Internal Letter
rešeršná správa 17.06.2016 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 17.06.2016 Type Sent document
výsledok rešerše 17.06.2016 Type Internal Letter
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.10.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 28.10.2016 Type Sent document
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.11.2016 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 21.11.2016 Type Sent document
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.11.2016 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 21.11.2016 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.01.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 04.10.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 04.10.2017 Type Delivered
Plná moc 04.10.2017 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 27.10.2017 Type Sent document
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 10.11.2017 Type Payment
oznámenie o zápise licencie 15.12.2017 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 03.04.2018 Type Delivered
Sprievodný list 03.04.2018 Type Delivered
všeobecný referátnik 30.04.2018 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.10.2019 Type Delivered
Oznámenie k poplatkom 18.10.2019 Type Delivered
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 18.10.2019 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 30.10.2019 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 22.04.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 07.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Príloha inde neuvedená 07.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 28.10.2022 Type Sent document
PUV 50098-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.04.2018 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku