Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50092-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50092-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2018-35579, PUV 2019-36598 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2018, 06.09.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ, CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Zariadenie na účinné vyhľadávanie a zaisťovanie daktyloskopických stôp 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TechTest, s.r.o.; Semonice 110, 551 01 Jaroměř; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chábera Petr, Ing.; Polní 124, 391 56 Tábor, Zárybničná Lhota; CZ;
Zoubek Michal, Ing.; Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1, Staré Město; CZ;
Svoboda Jakub, Ing.; Náchodská 92, 541 03 Trutnov, Poříčí; CZ;
Kudláček Jan, Ing., Ph.D.; Semonice 110, 551 01 Jaroměř; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50092-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50092-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 06.11.2019 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 06.11.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
1d Doklad o práve prednosti 06.11.2019 Typ Doručené
1e Doklad o práve prednosti 06.11.2019 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 08.11.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 08.11.2019 Typ Doručené
2b Doklad o práve prednosti 08.11.2019 Typ Doručené
2c Doklad o práve prednosti 08.11.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.11.2019 Typ Platba
PUV 50092-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku