Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50085-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50085-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2018-35560 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 21/00   
(54)  Názov  Prostriedok na dodržanie rovinnosti betónovanej plochy 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Morávek Jan, Ing.; Lažany 6, 570 01 Litomyšl; CZ;
Morávek Jan, Mgr.; Jizerská 283, 250 75 Káraný; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Morávek Jan, Ing.; Lažany 6, 570 01 Litomyšl; CZ;
Morávek Jan, Mgr.; Jizerská 283, 250 75 Káraný; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50085-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50085-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 17.10.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.10.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 17.10.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 17.10.2019 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 23.10.2019 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.10.2019 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 04.11.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 04.11.2019 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 08.11.2019 Typ Doručené
5a Doklad o práve prednosti 08.11.2019 Typ Doručené
6 výzva na predloženie plnej moci 15.11.2019 Typ Odoslané
7 Doplnenie materiálov 14.11.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
7b Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
7c Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
PUV 50085-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku