Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50084-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50084-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.11.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02F 3/26  F02B 23/06   
(54)  Názov  Systém pre zvýšenie efektivity spaľovacieho procesu homogénnej zmesi 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Puškár Michal, doc. Ing., PhD.; Trnava pri Laborci 196, 072 31 Trnava pri Laborci; SK;
Tarbajovský Pavol, Ing.; Kukučínova 38, 080 05 Prešov 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50084-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 10.11.2022 34,00 EUR
10 Poplatok za odklad zverejnenia prihlášky 01.02.2023 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50084-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 02.11.2022 Typ Doručené
Opis 02.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.12.2022 Typ Doručené
Opis 05.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 19.01.2023 Typ Odoslané
Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky 25.01.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 25.01.2023 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o odklad zverejnenia 26.01.2023 Typ Odoslané
PUV 50084-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku