Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50084-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50084-2022 
(22)  Application Date  02.11.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F02F 3/26  F02B 23/06   
(54)  Title  Systém pre zvýšenie efektivity spaľovacieho procesu homogénnej zmesi 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Puškár Michal, doc. Ing., PhD.; Trnava pri Laborci 196, 072 31 Trnava pri Laborci; SK;
Tarbajovský Pavol, Ing.; Kukučínova 38, 080 05 Prešov 5; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50084-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 10.11.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50084-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 02.11.2022 Type Delivered
Opis 02.11.2022 Type Delivered
Plná moc 02.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.11.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.12.2022 Type Delivered
Opis 05.12.2022 Type Delivered
Sprievodný list 05.12.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 19.01.2023 Type Sent document
Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky 25.01.2023 Type Delivered
Sprievodný list 25.01.2023 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o odklad zverejnenia 26.01.2023 Type Sent document
PUV 50084-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku