Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50082-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50082-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.10.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 33/00   
(54)  Názov  Zariadenie pre minimalizovanie ohrození rotujúcimi feromagnetickými a elektrickými prvkami 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Oravec Milan, prof. Ing., PhD.; Nová Lesná 425, 059 86 Nová Lesná; SK;
Pačaiová Hana, prof. Ing., PhD.; Na Kope VIII/7, 040 16 Košice 16; SK;
Kotianová Zuzana, Ing., PhD.; Sofijská 2440/3, 040 13 Košice 13; SK;
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., ING.PAED.; Lesnícka 394/9, 044 17 Slanec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50047-2022 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50082-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 26.10.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50082-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 21.10.2022 Typ Doručené
Opis 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.02.2023 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.03.2023 Typ Doručené
Opis 01.03.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 01.03.2023 Typ Doručené
PUV 50082-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku