Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50082-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50082-2022 
(22)  Application Date  21.10.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G01R 33/00   
(54)  Title  Zariadenie pre minimalizovanie ohrození rotujúcimi feromagnetickými a elektrickými prvkami 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Oravec Milan, prof. Ing., PhD.; Nová Lesná 425, 059 86 Nová Lesná; SK;
Pačaiová Hana, prof. Ing., PhD.; Na Kope VIII/7, 040 16 Košice 16; SK;
Kotianová Zuzana, Ing., PhD.; Sofijská 2440/3, 040 13 Košice 13; SK;
Lipovský Pavol, doc. Ing., PhD., ING.PAED.; Lesnícka 394/9, 044 17 Slanec; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50047-2022 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50082-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 26.10.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50082-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 21.10.2022 Type Delivered
Opis 21.10.2022 Type Delivered
Plná moc 21.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Type Delivered
PUV 50082-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku