Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50081-2020
(11)  Utility Model Number  9149 
(21)  Application Number  50081-2020 
(22)  Application Date  21.08.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.04.2021 
(51)  International Patent Classification  A01G 13/02  A01G 9/14  A01G 9/24  F24F 5/00   
(54)  Title  Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo 
(57)  Abstract  Konštrukcia pre ekologické poľnohospodárstvo pozostáva z modulov (A), pričom každý modul (A) je tvorený tromi rebrami (1, 2), z ktorých dve krajné rebrá (1) sú základné a jedno stredné rebro (2) je pomocné, rebrá (1, 2) sú na vrchole spojené priečkou (3) a konce majú ukotvené v zemi, potom v spodnej časti je konštrukcia vybavená lištou (4), ktorá je zapustená do zeme minimálne 5 cm a vyvýšená nad úrovňou zeme minimálne 5 cm, pričom lišta (4) trčiaca nad zemou je ukončená profilom (5) v tvare V alebo U s tesnením alebo štetinami na zabránenie prúdenia vzduchu z alebo do priestoru pod konštrukciou pri zatiahnutej plachte alebo fólii, na priečke na vrchole rebier je umiestnený aspoň jeden elektromotor (6) na pohon mechanizmu na navíjanie alebo odvíjanie aspoň jednej plachty alebo fólie, alebo siete, potom v hrane plachty, fólie alebo siete je vodiace lano, ktoré je umiestnené v rúrovitom profile (7) a po dĺžke plachty je umiestnená napínacia tyč, ktorá pri spustenej plachte alebo fólii, alebo sieti zapadá do profilu (5) v tvare V alebo U, predná stena (9) a zadná stena (10) konštrukcie je vybavená dverami a je vyhotovená ako plná, resp. plachtová, fóliová alebo sieťová skladacia alebo neskladacia stena. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Horinka Miloš, Ing.; Ivana Krasku 674/7, 971 01 Prievidza 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Horinka Miloš, Ing.; Ivana Krasku 674/7, 971 01 Prievidza 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  21.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  21.08.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50081-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50081-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.08.2020 Type Delivered
1a Plná moc 21.08.2020 Type Delivered
1b Opis 21.08.2020 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 02.09.2020 Type Sent document
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.09.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.09.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 04.11.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 04.11.2020 Type Delivered
5b Opis 04.11.2020 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.11.2020 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 03.12.2020 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 03.12.2020 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 03.12.2020 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.04.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Type Sent document
PUV 50081-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku