Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50080-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50080-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.10.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05D 1/00   
(54)  Názov  Spôsob riadenia autonómneho vozidla v poľnohospodárskom prostredí a riadiaci systém vykonávajúci tento spôsob, najmä v ovocných sadov a vinohradoch 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 609/2, Nitra 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cviklovič Vladimír, doc. Ing., PhD.; Žikava 88, 951 92 Žikava, p. Lovce; SK;
Olejár Martin, doc. Ing., PhD.; Nové Sady 301, 951 24 Nové Sady; SK;
Tóth Ladislav, Ing., PhD.; Kapustová 39, 941 10 Tvrdošovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50080-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 08.11.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50080-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 17.10.2022 Typ Doručené
Opis 17.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2022 Typ Doručené
Výkresy 17.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Doručené
PUV 50080-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku