Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50080-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50080-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 13/02  G01B 13/04  G01B 13/00   
(54)  Názov  Automatizované zariadenie na prisúvanie a odsúvanie kontaktov dotykových snímačov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Semjon Ján, doc. Ing., PhD.; Zupkova 710/25, 040 22 Košice 22; SK;
Tuleja Peter, Ing., PhD.; Odborárska 4660/4, 080 01 Prešov 1; SK;
Jánoš Rudolf, Ing., PhD.; Čínska 2526/21, 040 13 Košice 13; SK;
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.; Budimír 142, 044 43 Budimír; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50080-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50080-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.09.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 17.09.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 17.09.2019 Typ Doručené
1c Opis 17.09.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.10.2019 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.10.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.11.2019 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 19.11.2019 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 19.11.2019 Typ Odoslané
8 oznámenie o výsledku rešerše 19.11.2019 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 19.11.2019 Typ Interné listy
PUV 50080-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku