Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50079-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50079-2022 
(22)  Application Date  16.10.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  24.11.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  E04C 5/07  C04B 32/02   
(54)  Title  Kompozitná výstuž do betónu 
(57)  Abstract  Kompozitná výstuž do betónu pozostáva z kompozitného vlákna (1) s priemerom 0,2 až 2 mm, zloženého zo zväzku jemných sklených/čadičových vlákien, na ktorom je vrstva naimpregnovanej polymérnej matrice (2), a z kremičitého posypu frakcie 0,1 až 1 mm aplikovaného na kompozitné vlákno (1) s polymérnou matricou (2). Dĺžka kompozitných vlákien (1) je 10 až 80 mm. Kompozitné vlákno (1) s polymérnou matricou (2) obsahuje 70 až 95 % hmotn. kompozitného vlákna (1) a 5 až 30 % hmotn. polymérnej matrice (2). Ako polymérna matrica je použitá epoxidová, polyesterová alebo vinylesterová živica. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kolář Vítězslav; Borovičky 2852, 544 01 Dvůr Králové nad Labem; CZ 
(72)  Inventor(s)  Kolář Vítězslav; Borovičky 2852, 544 01 Dvůr Králové nad Labem; CZ 
(74)  Attorney(s)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 50079-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 19.10.2022 17,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50079-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 16.10.2022 Type Delivered
Identifikátor osoby 16.10.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 16.10.2022 Type Delivered
Opis 16.10.2022 Type Delivered
Výkresy 16.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Type Delivered
výzva na predloženie plnej moci 24.10.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.10.2022 Type Delivered
Plná moc 25.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.10.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 04.11.2022 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 07.11.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 07.11.2022 Type Sent document
PUV 50079-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku