Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50078-2020
(11)  Utility Model Number  9142 
(21)  Application Number  50078-2020 
(22)  Application Date  19.08.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.04.2021 
(51)  International Patent Classification  B25J 9/10  B25J 13/06   
(54)  Title  Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC) 
(57)  Abstract  Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC) pozostáva z hlavného rámu (1), montážneho profilu (2) snímača, montážneho profilu (3) pohonu, optického snímača (4) posunutia, upevňovacej dosky (5) snímača, upevňovacej dosky (6) pohonu, elektrických svoriek (7), plastových hranolov (8), IPMC pohonu (9), závitových tyčí (10), budiaceho obvodu (11), jednosmerného elektrického zdroja (12), vstupno/výstupného zariadenia (13) a počítača (14). K hlavnému rámu (1) je pripojený montážny profil (2) snímača a zároveň montážny profil (3) pohonu. K montážnemu profilu (2) snímača je pripojená upevňovacia doska (5) snímača a k nej optický snímač (4) posunutia. K montážnemu profilu (3) pohonu je pripojená upevňovacia doska (6) pohonu a k nej sú upevnené závitové tyče (10) a plastové hranoly (8) spolu s elektrickými svorkami (7) prichytávajúcimi IPMC pohon (9). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Hošovský Alexander, doc. Ing., PhD.; Mirka Nešpora 23, 080 01 Prešov 1; SK;
Piteľ Ján, prof. Ing., PhD.; Magurská 7, 080 01 Prešov 1; SK;
Trojanová Monika, Ing., PhD.; Zámková 31, 056 01 Gelnica; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  19.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  19.08.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50078-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50078-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.08.2020 Type Delivered
1a Opis 19.08.2020 Type Delivered
1b Identifikátor osoby 19.08.2020 Type Delivered
1c Plná moc 19.08.2020 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 27.08.2020 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.09.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.09.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 20.11.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 20.11.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.11.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 20.11.2020 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.04.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Type Sent document
PUV 50078-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku