Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50077-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50077-2021 
(22)  Application Date  04.10.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G09B 21/00   
(54)  Title  Hmatová a sluchová elektronická pomôcka informačného, prezentačného a edukačného charakteru najmä pre nevidiace a slabozraké osoby 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ARNO-G, s.r.o.; Pluhová 25, 831 03 Bratislava 3; SK 
(72)  Inventor(s)  Gúziková Ildikó, PhDr.; Pluhová 27, 831 03 Bratislava 3; SK;
Maroš Vladimír, Ing.; S. Chalupku 995/11, 900 31 Stupava; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50077-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50077-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2021 Type Delivered
1a Opis 04.10.2021 Type Delivered
1b Výkresy 04.10.2021 Type Delivered
1c Plná moc 04.10.2021 Type Delivered
1d Príloha inde neuvedená 04.10.2021 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2021 Type Delivered
2a Opis 04.10.2021 Type Delivered
2b Plná moc 04.10.2021 Type Delivered
2c Výkresy 04.10.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.10.2021 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.10.2021 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 20.10.2021 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 20.10.2021 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.10.2021 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 20.10.2021 Type Internal Letter
PUV 50077-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku