Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50074-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50074-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 21/00   
(54)  Názov  Prepravný podvozok so zdvižným mechanizmom na prepravu vozíkov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Asseco CEIT, a.s.; Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina 8; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dzubriak Ján, Ing.; Kamienka 347, 065 32 Kamienka; SK;
Mizera Karol, Ing.; Necpaly 282, 038 12 Necpaly; SK;
Capák Tomáš, Ing., PhD.; Sládkovičova 733/20, 053 11 Smižany; SK;
Kovár Ľubomír, Ing.; Nám. 7. Apríla 410/22, 906 13 Brezová pod Bradlom; SK;
Ščerba Peter, Ing., PhD.; Mikulášová 59, Nižná polianka, 086 36 Nižná Polianka; SK;
Tribula Rastislav, Ing., PhD.; Smilno 7, 086 33 Zborov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50074-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50074-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 27.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 27.09.2021 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 27.09.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 27.09.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.10.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.10.2021 Typ Platba
PUV 50074-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku