Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50073-2017
(11)  Utility Model Number  8422 
(21)  Application Number  50073-2017 
(22)  Application Date  28.07.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  06.05.2019 
(31)  Priority Number  PUV 2017-33786  
(32)  Priority Date  05.06.2017 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  05.11.2018 
(45)  Publication of Registration Date  06.05.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  12.03.2019 
(51)  International Patent Classification  E04B 2/74   
(54)  Title  Deliaca priečka do interiérov budov 
(57)  Abstract  Deliaca priečka (A) vhodná najmä do interiérov administratívnych, výstavných i obytných budov s nosným skeletom sa skladá zo sekcií (B) zložených z obkladových panelov (1), spočívajúcich na dolnom profile (4). Sekcie (B) sú upevnené prostredníctvom spojov (Z) zo suchých zipsov k zvislým nosným profilom (2). Zvislé nosné profily (2) sú pevne spojené so stropným profilom (3) a s dolným profilom (4) do rámovej konštrukcie (C). Dolný profil (4) rámovej konštrukcie (C) je posuvne nasadený na pevný podlahový profil (5). Funkčná časť suchého zipsu (Z1) je prostredníctvom pružnej spony (Z12) upevnená k zvislému nosnému profilu (2), zatiaľ čo protiľahlá funkčná časť suchého zipsu (Z2) je prilepená k obkladovému panelu (1). Deliaca priečka obsahuje pružné duté tesnenia (D), pružné tesnenia (E) a pružnú tesniacu šnúru (G). Vnútorný priestor (9) medzi obkladovými panelmi (1) sekcie (B) je vyplnený izolačnou hmotou. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LIKO-S, a.s.; U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna; CZ 
(72)  Inventor(s)  Musil Libor, Ing.; Zámecká 1410, 684 01 Slavkov u Brna; CZ;
Musil Jan; Zámecká 1410, 684 01 Slavkov u Brna; CZ;
Ravas Ladislav, Ing.; č. p. 367, 696 34 Žarošice; CZ 
(74)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  28.07.2024 
   Utility Model Validity maximum until  28.07.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.11.2018 11/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 05/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 ND2K
 
PUV 50073-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50073-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.07.2017 Type Delivered
1a Opis 28.07.2017 Type Delivered
1b Výkresy 28.07.2017 Type Delivered
1c Plná moc 28.07.2017 Type Delivered
2 Doplnenie materiálov 31.07.2017 Type Delivered
2a Príloha inde neuvedená 31.07.2017 Type Delivered
2b Doklad o práve prednosti 31.07.2017 Type Delivered
2c Sprievodný list 31.07.2017 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.09.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.03.2018 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.05.2018 Type Delivered
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 15.05.2018 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 13.07.2018 Type Delivered
7a Opis 13.07.2018 Type Delivered
7b Opis 13.07.2018 Type Delivered
7c Výkresy 13.07.2018 Type Delivered
7d Obrázok k anotácii 13.07.2018 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.07.2018 Type Internal Letter
9 rešeršná správa 30.08.2018 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 30.08.2018 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 30.08.2018 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 30.08.2018 Type Internal Letter
13 záznam o ukončení konania o PÚV 05.03.2019 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.03.2019 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.04.2019 Type Sent document
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 22.07.2021 Type Delivered
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 26.07.2021 Type Payment
18 predĺženie doby platnosti ÚV 05.08.2021 Type Sent document
PUV 50073-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku