Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50072-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50072-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2021-38847 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.05.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 3/00   
(54)  Názov  Systém na zabezpečenie jazdy železničného vozidla 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AŽD Praha s.r.o.; Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, Záběhlice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jehlík Martin; Alešova 2413/5, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí; CZ;
Polák Karel, Ing.; Karla Tájka 1501, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem; CZ;
Diviš Antonín, Ing.; Senohrabská 48, 251 66 Mirošovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50072-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50072-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 22.09.2021 Typ Doručené
2 Identifikátor osoby 22.09.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 22.09.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.09.2021 Typ Platba
4 výzva na predloženie plnej moci 28.09.2021 Typ Odoslané
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.10.2021 Typ Interné listy
6 Doplnenie materiálov 18.10.2021 Typ Doručené
6a Doklad o práve prednosti 18.10.2021 Typ Doručené
PUV 50072-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku