Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50071-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50071-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2020-37394 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.03.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01G 19/44   
(54)  Názov  Váhový systém na lôžku s nožnicovým zdvihom 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka zariadenia na váženie, najmä na váženie pacienta na nemocničnom lôžku, ktoré zahŕňa ložnú plochu uloženú na ráme, ktorý je spojený s rámom podvozka pomocou polohovacieho krížového alebo nožnicového zdvihu lôžka. Toto krížové zdvíhacie zariadenie je usporiadané a spojené s podvozkom rámu pomocou dvojitého konzolového prichytenia, ktoré obsahuje váhové zariadenie schopné určiť hmotnosť pacienta na lôžku. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LINET spol. s r.o.; Želevčice 5, 274 01 Slaný; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kolář Vladimír, Ing.; Nosačická 488, 274 01 Slaný; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2021/000015 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2021/197516 
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.03.2025 
   Maximálna platnosť do  30.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 50071-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 26.09.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50071-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 23.09.2022 Typ Doručené
Opis 23.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.09.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.09.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 31.10.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 31.10.2022 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 27.02.2023 Typ Interné listy
PUV 50071-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku