Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50071-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50071-2022 
(22)  Application Date  30.03.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number  PUV 2020-37394 
(32)  Priority Date  31.03.2020 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  24.11.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G01G 19/44   
(54)  Title  Váhový systém na lôžku s nožnicovým zdvihom 
(57)  Abstract  Technické riešenie sa týka zariadenia na váženie, najmä na váženie pacienta na nemocničnom lôžku, ktoré zahŕňa ložnú plochu uloženú na ráme, ktorý je spojený s rámom podvozka pomocou polohovacieho krížového alebo nožnicového zdvihu lôžka. Toto krížové zdvíhacie zariadenie je usporiadané a spojené s podvozkom rámu pomocou dvojitého konzolového prichytenia, ktoré obsahuje váhové zariadenie schopné určiť hmotnosť pacienta na lôžku. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LINET spol. s r.o.; Želevčice 5, 274 01 Slaný; CZ 
(72)  Inventor(s)  Kolář Vladimír, Ing.; Nosačická 488, 274 01 Slaný; CZ 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(86)  International Application Number  PCT/CZ2021/000015 
(87)  International Publication Number  WO2021/197516 
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 50071-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 26.09.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50071-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 23.09.2022 Type Delivered
Opis 23.09.2022 Type Delivered
Plná moc 23.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 23.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.09.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 31.10.2022 Type Sent document
výsledok rešerše 31.10.2022 Type Internal Letter
PUV 50071-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku